Nurmeksen ja Valtimon tapahtumakalenteri

Puu liikkeelle ennakkoraivauksella!

Ennakkoraivaus parantaa leimikon ostohalukkuutta.

Ennakkoraivauksella parannetaan puuston korjuuolosuhteita ja lisätään puukaupallista arvoa. Ennakkoraivatun leimikon paremmat korjuuolosuhteet lisäävät hakkuukoneen tuottavuutta ja pienentävät mahdollisia korjuuvaurioita, sekä voi lisätä ainespuun määrää.

Alikasvos kaadettavan puun ympärillä tai läheisyydessä haittaa koneellistatyötä. Ennakkoraivauksella estetään mahdollisia häiriötilanteita teräketjulle, hydrauliikan letukuille ja helpotetaan moinitoimiosan pääsyä kaadettavalle puulle.

Paikka: Hyvärilä Höljäkkä-sali, Lomatie 12 Nurmes 28.5.

Kahvit klo 8.30 alkaen
Klo 9-11.30 MMT Kalle Kärhä, Stora Enso Oyj,
Ennakkoraivaus:
- Miksi ennakkoraivaus on tarpeen?
- Kuinka ennakkoraivaus tehdään?
- Kuinka parannetaan leimikon ostohalukkuutta?
- Yleisesti; minkälainen on ostajan kannalta haluttu leimikko?

maastonäytös klo noin 12.30-15


AIKA 28.5.2019 9:00 - 15:00
PAIKKA Hyvärilä Höljäkkä-sali
MAX. OSALLISTUJAMÄÄRÄ 50
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 27.5.2019
TILAISUUDEN TYYPPI Tilaisuus
TILAISUUTEEN EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA! Viimeinen ilmoittautumispvm oli 27.05.2019. 
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
Kauppatori 1, 75500 Nurmes