Palaa takaisin | Tulosta

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
Tapahtumatuloste - Puu liikkeelle ennakkoraivauksella!

31.5.2020

Puu liikkeelle ennakkoraivauksella!


Ennakkoraivaus parantaa leimikon ostohalukkuutta.

Ennakkoraivauksella parannetaan puuston korjuuolosuhteita ja lisätään puukaupallista arvoa. Ennakkoraivatun leimikon paremmat korjuuolosuhteet lisäävät hakkuukoneen tuottavuutta ja pienentävät mahdollisia korjuuvaurioita, sekä voi lisätä ainespuun määrää.

Alikasvos kaadettavan puun ympärillä tai läheisyydessä haittaa koneellistatyötä. Ennakkoraivauksella estetään mahdollisia häiriötilanteita teräketjulle, hydrauliikan letukuille ja helpotetaan moinitoimiosan pääsyä kaadettavalle puulle.

Paikka: Hyvärilä Höljäkkä-sali, Lomatie 12 Nurmes 28.5.

Kahvit klo 8.30 alkaen
Klo 9-11.30 MMT Kalle Kärhä, Stora Enso Oyj,
Ennakkoraivaus:
- Miksi ennakkoraivaus on tarpeen?
- Kuinka ennakkoraivaus tehdään?
- Kuinka parannetaan leimikon ostohalukkuutta?
- Yleisesti; minkälainen on ostajan kannalta haluttu leimikko?

maastonäytös klo noin 12.30-15