Palaa takaisin | Tulosta

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
Tapahtumatuloste - Metsät kasvukuntoon - Arvopuun kasvatus -

30.11.2020

Metsät kasvukuntoon - Arvopuun kasvatus -


Luennot:

09:00-11:30
Taimikonhoito ja KEMERA-tuet sekä ennakkoraivaus
Markku Remes, Metsäkeskus

11:30-12:30
Omakustanteinen lounas

12:00-15:00
Maastoretki (yhteiskyydein)

Puusta pitkälle –hankkeen teemapäivät on tarkoitettu metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille ja muille metsänhoidosta kiinnostuneille. Hoidettujen metsien leimikot saadaan kaupaksi. Ja kasvu suunnataan parhaisiin ja tuottavimpiin puihin ja puutavaralajeihin. Kysyntä on kovinta hyvälaatuisella tukilla ja erikoispuille kuten pylväillä.

MHY Pohjois-Karjalan ja PIKES Oy:n PUUSTA PITKÄLLE –hankkeen tarkoituksena
on välittää tietoa, kuinka “LEIMIKOT SAADAAN HALUTTAVIKSI”, eli lisätä puun tarjontaa, parantaa puun saatavuutta ja työllisyyttä. EU:n maaseuturahasto rahoittaa hanketta, joten tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta lounas on omakustanteinen.
Facebook: Puusta Pitkälle
Kotisivu: http://www.pikes.fi/en/puusta-pitkalle
Youtube kanava: http://bit.ly/Puustapitkallevideot